LogisTrade s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

IDEALNÉ RIEŠENIE!


Logistrade s.r.o. je už viac rokov úspešne fungujúca, rozvíjajúca sa spoločnosť. Našim cieľom je, aby sme v cestnej preprave tovaru a z hľadiska rôznych logistických úkonov poskytovali čo najlepšie služby. Náš vozový park tvoria veľkorozmerné chladiace a plachtové nákladné autá, ktoré sú v bezchybnom technickom stave.
Našim zmluvným i nezmluvným partnerom pomáhame v r
ovnakej miere v optimalizácii ich prepravnej činnosti a vo vyhotovení cenových kalkulácií.


CHLADIARENSKÁ
PREPRAVA!


MEDZINÁRODNÁ
DOPRAVA!

Naša firma ponúka okrem klasickej prepravy tovaru aj bezpečnú cestnú prepravu chladiarenského, ako aj mrazeného tovaru a produktov citlivých na teplotu.v rámci celej Európskej únie.

Spoločnosť LogisTrade s.r.o. realizuje a organizuje Vaše čiastkové nakládky a kompletné zásielky nezávisle na sídle Vašej spoločnosti, na území celej Európy.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky